H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
Nieuws

HyField, onderzoekslocatie waterstof op Technology Base

Cogas, Technology Base en Twente Safety Campus werken samen aan een onderzoekslocatie voor waterstof.

 

H2Hub partner Cogas, de Technology Base en de Twente Safety Campus zien een unieke kans om bij te dragen aan de doorontwikkeling en de inzet van waterstof. De Technology Base in Enschede is een unieke gecontroleerde omgeving, met voldoende ruimte om veilig ervaring met waterstof op te doen. Cogas heeft de wens om een proefnetwerk voor waterstof te realiseren, Technology Base exploiteert een groot terrein met diverse testmogelijkheden, de Twente Safety Campus draagt als veiligheidscentrum bij in het onderzoeken van veiligheidsvraagstukken. Gezamenlijk zien ze de mogelijkheid om een unieke locatie voor waterstof te realiseren, vanuit de eigen behoefte en om bij te dragen aan landelijke vraagstukken en de energietransitie.

Het project heeft de naam HyField gekregen. Het doel is om te komen tot een locatie waar zowel veiligheidsdiensten, onderzoeksinstituten als netbeheerders diverse testen kunnen uitvoeren en kunnen leren hoe om te gaan met waterstof. Momenteel worden er al testen met waterstof uitgevoerd op de Twente Safety Campus. Hier wordt nu elke keer de infrastructuur voor aangepast. De initiatiefnemers willen nu toe naar een permanente infrastructuur om deze testen eenvoudiger te kunnen faciliteren en meer partijen structureel van dienst te kunnen zijn.

 

Cogas

Projectontwikkelaar hernieuwbare gassen, Ferdinand Borsje van Cogas: “We verwachten dat waterstof een grote rol gaat spelen in de energietransitie. Om in de toekomst waterstof veilig en betrouwbaar in te kunnen zetten, willen we nu kennis en ervaring opdoen. Dit is een unieke locatie waar we in een gecontroleerde omgeving kunnen werken met waterstof. In samenwerking met de Twente Safety Campus werken we aan veiligheidsvraagstukken rond waterstof. Ook zoeken we de samenwerking en afstemming met bestaande initiatieven zoals de H2Hub Twente en HyDelta. Als er andere partijen zijn die aan willen sluiten bij deze samenwerking staan we hier zeker voor open. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan de landelijke kennisbasis over waterstof en toewerken naar de betrouwbare en veilige inzet van waterstof.”

 

Twente Safety Campus

“In deze samenwerking brengt de Twente Safety Campus haar expertise over(brand)veiligheid in”, reageert David Bornebroek, directeur van de Twente Safety Campus. “Ook hebben we al veel ervaring en kennis in het faciliteren van veiligheidstesten. Samen leveren we een concrete bijdrage aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken rondom waterstof. Hiermee dragen we bij aan de veiligheid van onze inwoners en hulpverleners.”

 

TechnologyBase

Het terrein van Technology Base is ruim 220 hectare groot, volledig afgeschermd en alleen toegankelijk via de gecontroleerde toegangspoort.

No items found.

Partners in dit project

Terug naar nieuwsoverzicht