H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
Nieuws

Algemene Ledenvergadering Juni 2023

De Algemene Ledenvergadering op 8 juni jl. was goed bezocht. Naast een aantal formele zaken, zoals het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022, werd er vooral ook gesproken over het toekomstperspectief van de H2Hub Twente. Nu een aantal projecten wat meer handen en voeten krijgt, willen de leden nadrukkelijker worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering. Dat kan door leden gericht uit te nodigen voor deelname aan een project, door aandacht te besteden aan kennisoverdracht en door het houden van informatiebijeenkomsten. Daarbij is geopperd om samen op te trekken bij het benaderen van potentiële nieuwe leden. De leden zien verder op het vlak van gebiedsontwikkeling en energietransitie een mooie taak weggelegd voor de H2Hub om aandacht te vragen voor de rol voor waterstof.

 

Voor de periode vanaf 2024 wordt het bestuur gevraagd nieuwe financieringsopties te onderzoeken. Er zullen acties worden ingezet inde richting van de Agenda voor Twente, RvO voor verschillende nationale regelingen, GroenvermogenNL en Horizon Europe. Vanaf 2024 zal ook een contributieregeling voor de Coöperatie in werking treden; deze zal in de loopvan 2023 worden vastgesteld.

No items found.

Partners in dit project

No items found.
Terug naar nieuwsoverzicht