H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
INNOVATIVE SOLUTION
H2

Onze
Partners

In de H2Hub werken bedrijven samen met het onderwijs en de overheid, omdat we er van overtuigd zijn dat we in samenwerking een veel grotere waarde kunnen creëren dan alleen.

scroll down

Coöperatie Waardemakers in Waterstof U.A

Op 27 februari 2020 is de Coöperatie Waardemakers in Waterstof U.A., Centrum voor toegepaste Waterstoftechnologie opgericht.De coöperatie is de formele organisatie van de H2Hub Twente. Deze formele organisatie bestaat uit een bestuur, de advisory board en de leden van de coöperatie.Ondernemers, onderwijs en overheden worden door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst lid van de coöperatie. Leden van de coöperatie betalen een lidmaatschap fee. In ruil daarvoor kunnen leden deelnemen in projecten en gebruik maken van de diensten van de H2Hub Twente.

Partners

In de H2Hub werken bedrijven samen met het onderwijs en de overheid, omdat we er van overtuigd zijn dat we in samenwerking een veel grotere waarde kunnen creëren dan alleen.

Overheidsinstaties

Overheidsorganisaties zijn op diverse manieren betrokken bij de Coöperatie Waardemakers in Waterstof U.A. en de H2Hub Twente.
Ze ondersteunen de H2Hub beleidsmatig. Ook dragen ze financieel en/of in kind bij aan de activiteiten van de Hub. Samen met de andere partners werken zij mee aan de ontwikkeling van projecten en geven ze vorm en inhoud aan onderzoek, onderwijs en kennisdeling.

Ondernemers

Ondernemers vormen de context waarin de H2Hub Twente opereert en maken deel uit van de Coöperatie. Daarnaast verbinden wij ons met bedrijvenverenigingen als de Industriële Kring Twente en de Green Business Club Twente. Ons initiatief kan uiteraard niet los worden gezien van andere waterstof initiatieven in (Oost) Nederland. Binnen Oost Nederland zorgen we dat we van elkaars ontwikkelingen op de hoogte zijn en dat we waar mogelijk samen optrekken en dwarsverbanden leggen. Ook hebben we via ons netwerk toegang tot verschillende inhoudelijke expertises en financieringsmogelijkheden.

Onderwijs

Het ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente en de Hogeschool Arnhem Nijmegen werken met elkaar en met de ondernemers samen in de H2Hub Twente.

De onderwijsinstellingen werken aan onderzoeksprojecten, fieldlab ontwikkelingen en projectontwikkeling. Ze zorgen voor kennisopbouw en kennisdeling, waardoor de ontwikkelde kennis beschikbaar komt voor alle samenwerkingspartners in de H2Hub.Ook zorgen de onderwijsinstellingen voor opleiding en onderwijs, een nieuwe generatie studenten wordt opgeleid die naast kennis over waterstof ook skills in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelen. Ook zullen de onderwijsinstellingen samen met de ondernemers invulling geven aan lifelong learning.

De inhoudelijke kennisinbreng bevindt zich op verschillende terreinen. Denk hierbij naast kennis over waterstof aan bijvoorbeeld kennis van de automotive sector, mechatronica, battery storage, electrolyse, smart grids en digitalisering, brandertechnologie, systeem migratievraagstukken, slimme energiesturing, maatschappelijke verdienmodellen, gebruikersaspecten, ethiek of industrial design.

Wordt onderdeel
van de H2Hub

Is uw interesse gewekt? Wilt u meedoen in de toekomstige waterstofeconomie, neem dan contact op en doe mee!

schrijf me in!

Benieuwd hoe je kan bijdragen of andere vragen?

Ben je benieuwd naar toekomstige mogelijkheden, wil jij graag partner worden, een locatie huren heb je andere vragen? Stel ze via het contactformulier.

Contact formulier
Bedankt voor je bericht!
Oops! Daar ging iets mis. Velden met een * zijn verplicht.