H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
Nieuws

Algemene Ledenvergadering November 2023

Op 28 november vond de laatste Algemene Ledenvergadering van 2023 plaats. Tijdens deze gecombineerde vergadering van de ALV en de Advisory Board werd zoals gebruikelijk stilgestaan bij de voortgang van de projecten in het kadervan het Businessplan 2020-2023 en de daarmee samenhangende financiële verantwoording in de richting van de provincie. De leden constateerden dat deH2Hub Twente in de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gespeeld bij het op de kaart zetten van de rol van waterstof in de verschillende sectoren. Daarmee is een stevige basis gelegd voor het programma voor de komende jaren. 

Roadmap 2024-2028

De ALV kon zich unaniem vinden in de door het bestuur voorgestelde Roadmap 2024-2028 en de daarin opgenomen speerpunten en activiteiten voor de komende jaren. De leden verklaarden zich eveneens akkoord met het voorstel voor een nieuwe contributieregeling, te weten een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van €3.500 ex BTW.  

In de Roadmap 2024-2028 is er ruimte voor nieuwe leden, bedrijven in Twente kunnen vrijblijvend contact opnemen. Het is de ambitie van de H2Hub Twente om in de komende jaren te groeien naar 40 tot 50 aangesloten bedrijven.

Roadmap 2024-2028 H2Hub Twente
Roadmap 2024-2028 H2Hub Twente
No items found.

Partners in dit project

No items found.
Terug naar nieuwsoverzicht