H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
Nieuws

HORIZON subsidie programma

Voor het verder ontwikkelen van kennis, expertise en infrastructuur op gebied van waterstof in Twente hebben de Universiteit Twente, Almelo Energie en de H2Hub Twente in een uniek Twents partnerschap ruim € 5,5 miljoen Europese subsidie opgehaald. De subsidie is een onderdeel van een breder programma in het kader van Horizon-Europe. Dit programma, genaamd ‘Industrial Symbiosis to Hubs forCircularity (IS2H4C)’ telt 35 partners uit 7 landen die samenwerken aan innovatieve waterstoftoepassingen in 4 regio’s: naast Twente zijn dat Baskenland in Spanje, Industriepark Höchst in de regio Frankfurt en de regio Izmir in Turkije. De coördinatie van het totale programma, dat met een omvang van meer dan € 23 miljoen door de EU wordt gesubsidieerd met bijna € 20miljoen, berust bij de Universiteit Twente.

Met de bijdrage van de EU krijgt de spilfunctie van de H2Hub Twente op gebied van waterstof een belangrijke impuls. Zo wordt de decentrale opwekkingen opslag van waterstof verder uitgebreid. Met het Waterschap Vechtstromen wordt een samenwerkingsproject opgezet waarbij gestreefd wordt naar optimalisatie van de efficiency van de productie van waterstof in combinatie met de naastgelegen waterzuivering.    

Verder wordt de mogelijkheid onderzocht van een innovatieve herbestemming van het huidige aardgasdistributienet naar waterstof met minimale aanpassingen om waterstof vanuit de H2Hub Twente naar Aadorp te transporteren voor de warmtetransitie - het aardgasvrij maken van Aadorp. Als dat niet haalbaar blijkt, dan wordt een nieuwe 4 km lange waterstofleiding overwogen. Om dit mogelijk te maken is ook een compressor nodig om de waterstof op werkdruk van de leiding te brengen.

Daarnaast komt er een demo voor vervanging van aardgas naar waterstof in het crematorium van Enschede en een demo van waterstof voor een rij van vijfwoningen in Aadorp waarbij aardgas wordt vervangen door een waterstofketel. Met deze onderzoeken en demo’s wil de H2Hub Twente de energietransitie in de regio ondersteunen.

No items found.

Partners in dit project

Terug naar nieuwsoverzicht