H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
Nieuws

STO Café in H2Hub Twente: genoeg (water)stof tot nadenken

Op 12 mei lag de organisatie van het STO Café in handen van onze subregio Almelo e.o.. Zowel de locatie als inhoud van het programma ademden één en al technologie. Op de H2Hub in Almelo praatte Ton Beune, manager van de H2Hub Twente, de ruim dertigdeelnemers in vogelvlucht bij over de rol van waterstof in bijvoorbeeld de Twentse energietransitie. Ton: “De waterstofindustrie zal ook banen opleveren voor technische mbo’ers. Zo’n beetje elke denkbare technische functie op mbo-niveau zal vereist zijn in de opkomende waterstofsector.”

Waterstof demonstratie op H2Hub Twente

Ondernemers én onderwijs werken fysiek samen

DeH2Hub Twente is een fysieke plek in Almelo waar ondernemers en onderwijs samenwerken aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie. Niet alleen Saxion, UT én ROC van Twente nemen deel aan de H2Hub; ook diverse technologiebedrijven uit Twente zijn met volle 100% commitment aangehaakt. Ton Beune: “Actueel hierin is het project HYGENESYS. Dit staat voor HYdrogen GENEration SYstem voor decentral applicationS. In dit RAAK MKB projectonderzoeken bedrijven, kennisinstellingen en studenten hoe zij een prototype decentraal elektrolyse systeem kunnen ontwikkelen en bouwen dat voor 100% gebruik maakt van groene energie. Zij zijn stakeholders in het groeiende netwerk rondom waterstof innovatiecentrum H2Hub Twente, eveneens de fysieke locatie voor dit onderzoek.”

Challenge Based Learning Community

Wat dit project extra bijzonder maakt, is een parallel onderzoeksdoel: met elkaar leren samenwerken vanuit een Challenge Based Learning Community. Deze Challenge Based Learning Community is een leer- en innovatiemethodiek waarbinnen onderzoekers, studenten en bedrijfsmedewerkers gelijkwaardig samenwerken aan (deel)vraagstukken in relatie tot het project HYGENESYS. Hierbinnen inspireren zij elkaar voortdurend tot concrete innovatie.

Nog tal van uitdagingen

De toelichting van Ton op de rol van waterstoftechnologie in de Nederlandse energietransitie was helder: “De productie in Nederland komt pas na 2024 opgang, voornamelijk voor de industrie en chemie. De vereiste import van groene waterstof is nu alleen nog mogelijk uit vooral instabiele landen en de opslag in Nederland vormt een technologische uitdaging. De infrastructuur (vulpunten) is beperkt aanwezig en een hoofdnet ontbreekt nog. Wat ik mis is een visie van de overheid op hoe we in de jaren ’30 onze energievoorziening duurzaam gaan organiseren.” Naast uitdagingen zoals op het terrein van productie, infrastructuur, opslag en milieu, verdienen ook de voor waterstof vereiste arbeidsmarkt en scholing nog de nodige inzet. Ton: “Bij ieder aspect van waterstoftechnologie kijken we ook naar de Human Capital Agenda. Daarom is het goed dat ook het mbo vanuit ROC van Twente inmiddels is aangehaakt bij de H2HubTwente. Heel belangrijk, want zo’n beetje elke denkbare technische functie op mbo-niveau speelt een rol in de opkomende waterstofsector, van monteur tot operator en meer. Het is zaak de curricula te voorzien van deze opleidingaspecten. Zo pleit ik ervoor dat ROC van Twente de module waterstof gaat aanbieden.”

Presentatie van Ton Beune, Manager van de H2Hub Twente

Conclusies

Tot slot trok Ton Beune enkele conclusies: “Waterstof gaat er, hoe dan ook, komen. Echter, het bouwen van business cases verloopt nu nog voor iedereen moeilijk. Ook de prijsontwikkeling en beschikbaarheid van groene H2 is nu nog onzeker. Van belang is dat de overheid de transitie stimuleert, zowel beleidsmatig en financieel als fiscaal, binnen de EU en nationaal.” Ton’s oproep aan de deelnemers aan het STO Café, de Twente Board en eigenlijk aan héél Twente? “Zorg dat onze regio ‘H2 ready’ is, ook vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt.”

Waterstoftechnologie? Zien = geloven

Na de inleiding en interessante toelichting van Ton Beune splitsten de deelnemers aan het STO Café zich in twee groepen voor een rondleiding door de H2Hub Twente. Mocht waterstoftechnologie misschien nog wat abstract zijn? Een proefopstelling toonde visueel aan hoe het opwekken van energie met waterstof eigenlijk werkt. Ook stonden de bezoeker oog-in-oog met een indrukwekkend prototype decentraal elektrolyse systeem dat onder de vlag van het project HYGENESYS momenteel wordt ontwikkeld. Ook indrukwekkend: een super gave BMW waarin waterstof mede een rol gaat spelen in de aandrijving. Tot slot stonden de drankjes en hapjes gastvrij klaar en werd alle opgedane kennis nog eens met elkaar gedeeld. H2Hub Twente bedankt!

Bron: STO Café

No items found.

Partners in dit project

No items found.
Terug naar nieuwsoverzicht