H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
Toepassingen

Onderzoek naar een ‘Pay-per-use’ platform voor de transportsector

De H2Hub heeft het initiatief genomen om de kansen voor een zogenaamd pay-per-use platform voor de Twentse transport- en distributiesector te onderzoeken. Inmiddels zijn er al meerdere gesprekken gevoerd met vervoerders en verladers in de regio. Het initiatief loopt alvast vooruit op een nieuwe subsidieregeling voor H2 en Mobiliteit van het ministerie van I&W.

Op 12 september organiseerde het ministerie van I&W in Amersfoort een sessie over het voornemen om te komen tot een nieuwe subsidieregeling voor waterstoftoepassingen in de mobiliteit (SWiM). De kaders van de regeling werden besproken met vertegenwoordigers van diverse organisaties en belangengroepen uit het land, waaronder de H2Hub Twente. De Hub zal ook in de komende maanden nauwlettend de ontwikkelingen volgen, samen met vervoerders en verladers onder de leden van de Coöperatie.

De internet consultatie voor de SWiM regeling is gestart en loopt tot en met 23 oktober 2023.

De regeling, die naar verwachting in het voorjaar van 2024 van kracht wordt, richt zich op samenwerkingsverbanden van transportbedrijven en exploitanten van waterstof vulpunten. Het Rijk wil hiermee de waterstof infrastructuur in Nederland verbeteren en de toepassing van waterstof in de mobiliteit stimuleren. In verband daarmee heeft de H2Hub ook contact gelegd met potentiële exploitanten van waterstof vulpunten in de regio. De doelstelling is om te komen tot een of meerdere clustercombinaties van ‘trucklease en vulpunt’ die passen binnen de komende regeling.

No items found.

Partners in dit project

No items found.
Terug naar nieuwsoverzicht